Kontrakt z NFZ

W ramach kontraktu podpisanego z Narodowym Funduszem Zdrowia oferujemy bezpłatne świadczenia medyczne oraz opiekę w zakresie:

  • konsultacji lekarskich w Poradniach Przyszpitalnych oraz w Oddziałach Szpitala
  • pełnej diagnostyki i leczenia,
  • zabiegów chirurgicznych oraz rekonwalescencji,
  • świadczeń szpitalnych,
  • nowoczesnych metod znieczulania operacji i porodu,
  • chirurgicznych zabiegów małoinwazyjnych.