Dobry posiłek

Szpital Wielospecjalistyczny Sp. z o.o. w Gliwicach uczestniczy w programie pilotażowym
Dobry posiłek