Uwaga koronawirus przeczytaj komunikat

Aktualności

27 września 2019

2019-09-27
Poprawa jakości świadczonych usług

W 2019 r. w Szpitalu został zrealizowany projekt pn. „Poprawa jakości świadczonych usług medycznych w zakresie koordynowanej i kompleksowej opieki nad matką i dzieckiem w Szpitalu Wielospecjalistycznym w Gliwicach”

w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa X „ Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna „
Działanie 10.1 „Infrastruktura ochrony zdrowia„

Projekt ukierunkowany jest na poprawę jakości i dostępności do świadczeń ochrony zdrowia, poprzez przebudowę i modernizację istniejącego bloku porodowego, dostosowanie do najnowszych standardów i doposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną - 3 łóżka porodowe /w tym jedno z masażem w segmencie pleców /, aparat USG, inkubator zamknięty, stanowisko resuscytacyjno-pielęgnacyjne z modułem wentylacji.

  • Wartość projektu: 2.181.617,92 zł
  • Wkład EFRR w ramach RPO WSL 2014-2020: 1.854.375,23 zł

 

<< Powrót