O Oddziale

Nasz Oddział
dzieli się na strefy:

1

Ginekologii

Świadczymy usługi w zakresie:

 • diagnostyki i leczenia schorzeń układu rozrodczego kobiet,
 • zabiegów chirurgicznych z zakresu ginekologii z zastosowaniem nowoczesnych technik laparoskopowych (w tym laparoskopowe wycięcie macicy TLH) i chirurgii małoinwazyinej,
 • najnowszych metod leczenia operacyjnego obniżenia narządu rodnego i wysiłkowego nietrzymania moczu (operacje z użyciem taśm OPUR i CYRENE),
 • diagnostyki i leczenia niepłodności (histeroskopia i laparoskopia),
 • zabiegów w zakresie ginekologii onkologicznej, w tym operacje sutków.
2

Patologii ciąży

Zajmuje się kompleksową opieką nad ciężarnymi w zakresie:

 • monitorowania ciąży patologicznej lub zagrożonej porodem przedwczesnym,
 • monitorowania ciąży przenoszonej,
 • diagnostyki i leczenia chorób współistniejących z ciążą (cukrzyca, nadciśnienie, cholesteza, choroby serca),
 • wysokospecjalistycznych procedur,
 • specjalistycznych badań prenatalnych, wykluczających lub potwierdzających wady wrodzone płodu: echokardiografia płodu, badania analityczne, USG i KTG.
3

Położnictwa

 • przyjmuje ciężarne do porodu naturalnego i cięcia cesarskiego.


IZBA PRZYJĘĆ - HARMONOGRAM PRZYJĘĆ PACJENTEK :

7.00 -7.20 Planowane przyjęcia do zabiegów diagnostycznych

8.00 - 9.30 Planowane przyjęcia do operacji ginekologicznych

10.00 - 12.00 Pacjentki po terminie porodu (przyjęcia ciężarnych na oddział patologii ciąży do planowanych cięć cesarskich)

12.00 - 14.00 Ustalenia terminów przyjęć do zabiegów operacyjnych







 

Oddział Ginekologii, Położnictwa i Patologii Ciąży naszego szpitala to:

 • doskonała i troskliwa opieka doświadczonych specjalistów z zakresu: położnictwa, ginekologii, chirurgii onkologicznej, pediatrii i neonatologii, anestezjologii oraz pielęgniarek i położnych,
 • wysokiej klasy sprzęt diagnostyczny i monitorujący,
 • doskonale wyposażone, klimatyzowane sale zabiegowe i operacyjne,
 • komfortowe i przytulne kameralne sale dla pacjentek i noworodka,
 • możliwość pobytu w jednoosobowym pokoju (odpłatnie),
 • nowoczesne, intymne warunki sal porodowych, przystosowane do: porodów wodnych i rodzinnych,
 • nowoczesne formy znieczulenia (zewnątrzoponowe, podpajęczynówkowe, gaz rozweselający),
 • możliwość wyboru położnej, asystującej przy porodzie,
 • gwarancja realizacji specjalnych życzeń rodzących (pobranie krwi pępowinowej),
 • opieka nad matką i dzieckiem w całodobowym systemie "rooming-in",
 • wsparcie doradcy laktacyjnego,
 • wsparcie psychologa klinicznego,
 • bezpłatny dostęp do bezprzewodowego internetu (WiFi),
 • świadczenia w ramach kontraktu z NFZ,
 • bezplatne, nowoczesne metody znieczulania.