Darczyńcy

Poniżej mamy przyjemność wskazać naszych Przyjaciół
aktywnie wspierających nasz Szpital.

             

Stowarzyszenie Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia w Katowicach
ul. Opolska 14
40-084 Katowice

Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
ul.Dominikańska 19c
02-738 Warszawa

Grupa Powen-Wafapomp SA
ul. Odlewnicza 1
03-231 Warszawa

Przedsiębiorstwo  Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o.
44-100 Gliwice
ul.Rybnicka 47

PZU S.A.
Al.Jana Pawła II 24
00 – 133 Warszawa

Fundacja TAURON
ul.Ks. Piotra Ściegiennego 3
40-114 Katowice

MultiTrans

Multitrans Sp.z o.o.
44-100 Gliwice
ul.Jasna 31 B/114

Marco sp. z o.o
ul. Antonio Gaudiego 8D
44-100 Gliwice 

Węglokoks S.A.
ul. Mickiewicza 29
40-085 Katowice

Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów Spółka Akcyjna
ul. Nad Bytomką 1
44-100 Gliwice

KARTO TRADE
ul. Mydlana 1
51-502 Wrocław

FUNDACJA BANKU PEKAO S.A. IM. KANTONA
ul. Grzybowska 53/57
Warszawa

Informujemu przejmie, że firma Powen S.A. w Zabrzu przekazała w 2015 r. darowiznę pieniężną w wysokości 20.000 zł, wspierając zakup i doposażenie Bloku Porodowego tut. szpitala w scentralizowany system opieki okołoporodowej.

PZU SA Oddział Regionalny w Katowicach w 2015 r. dofinansował z funduszu prewencyjnego w wysokości 14.999,65 zł zakup sprzętu medycznego - optyki do endoskopii nosa i zatok przynosowych dla Bloku Operacyjnego Oddziału Laryngologii tut. szpitala.

W kwietniu 2016 r. Wojewódzki Komitet Stowarzyszenia Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia w Katowicach przekazał w formie darowizny sprzęt medyczny "Scentralizowany  system monitorowania i nadzoru okołoporodowego" o wartości 155.800,00 zł dla Oddziału Ginekologii, Położnictwa i Patologii Ciąży.

Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna w Warszawie Oddział w Katowicach w grudniu 2017r. dofinansował zakup trzech pomp strzykawkowych Perfusor Space dla potrzeb Bloku Porodowego tut. szpitala, przekazując 10000 zł z funduszu prewencyjnego PZU.

Fundacja MarcoPomaga w 2017r. przekazała na rzecz tut. szpitala  darowiznę pieniężną w wysokości 58.609,77 zl.