Opieka nad noworodkiem
 

Opieka nad noworodkiem

W Oddziale Noworodkowym dzieci zdrowe przebywają na salach z matkami (system rooming-in).

Atutami opieki rooming-in są:

  • stały kontakt matki z noworodkiem, pozwalający na nieprzerwane obserwowanie dziecka,
  • budowanie nierozerwalnej więzi emocjonalnej między dzieckiem, a rodzicami,
  • umożliwienie karmienia piersią na żądanie,
  • nauka pielęgnacji noworodka i rozpoznawania jego potrzeb,
  • stałe wsparcie i opieka ze strony specjalistów (lekarzy, doradców laktacyjnych i pielęgniarek noworodkowych),
  • codzienne konsultacje lekarskie,
  • zminimalizowanie objawów depresji poporodowej (syndrom baby blues).