Aktualności

20 czerwca 2024

Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych

Od dnia 6 września 2023 r. weszły w życie przepisy tworzące Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych.
Fundusz zapewnia szybką pozasądową drogę do uzyskania rekompensat dla osób, które podczas pobytu w szpitalu doznały uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia albo uległy zakażeniu szpitalnemu.
Szczegółowe informacje na temat Funduszu na stronie internetowej Rzecznika Praw Pacjenta https://www.gov.pl/web/rpp 

« Powrót