Rzecznik praw pacjenta

Każdy Pacjent ma prawo do:

  • świadczeń zdrowotnych, zgodnych ze stanem wiedzy medycznej,
  • rzetelnej informacji o swoim stanie zdrowia,
  • do zachowania tajemnicy lekarskiej przez osoby udzielające świadczeń zdrowotnych,
  • wyrażania zgody, albo odmowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych,
  • poszanowania intymności i godności,
  • wglądu do dokumentacji medycznej,
  • zgłoszenia sprzeciwu wobec decyzji lub orzeczenia lekarskiego,
  • poszanowania życia prywatnego lub rodzinnego,
  • opieki duszpasterskiej,
  • przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie na czas udzielania mu świadczeń medycznych.

Jeśli Pacjent czuje, że jego Prawa zostały naruszone może złożyć skargę lub skorzystać z porad udzielanych przez Rzecznika Praw Pacjenta.

Kontakt:

Rzecznik Praw Pacjenta:
Krystyna Barbara Kozłowska
ul. Młynarska 46,
01 - 171 Warszawa
www.bpp.gov.pl

Pełnomocnik d/s praw pacjenta naszego Szpitala:
Elżbieta Siepetowska
tel: 32 238 20 91-95, wew. 322
email: przelozona@szwg.pl

Bezpłatna infolinia 800 190 590 (pn. - pt. w godz. 9.00 - 21.00)