Nasz zespół

Dział Anestezjologiczny naszego szpitala zatrudnia wykwalifikowanych i doświadczonych lekarzy, którzy z pełną odpowiedzialnością i troską dbają o swoich Pacjentów w czasie wszystkich zabiegów, wymagających znieczulenia.

W Dziale Anestezjologii pracują:

Kierownik Działu Anestezjologii

lek.med. Elzbieta Socha-Knopik
specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
Z-ca Kierownika Działu Anestezjologii
lek.med. Joanna Rutkowska-Faron
specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
Asystenci:
  • lek.med. Katarzyna Wengrzyk
    specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
  • lek.med. Katarzyna Leidgens
    specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

O komfort pacjentów dbają pielęgniarki naszego działu, którym przewodniczy:

Pielęgniarka Odziałowa:
  • mgr Hanna Domka