Uwaga koronawirus przeczytaj komunikat

Aktualności

1 czerwca 2020

AKTUALIZACJA - przywrócenie porodów rodzinnych

Szanowni Państwo

 

Z dniem 02.06.2020 r. godz. 8.00  Szpital Wielospecjalistyczny Sp. z o.o. w Gliwicach

przywraca możliwość odbycia PORODÓW RODZINNYCH.

 

 

Aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo dla obu stron obowiązywać będą następujące ZASADY:

 

 1. W porodzie rodzinnym może uczestniczyć wyłącznie jedna osoba towarzysząca (ojciec dziecka w szczególnych przypadkach inna bliska osoba ).

 

 1. Osoby przygotowujące się do porodu rodzinnego powinny przez co najmniej 14 dni przed terminem porodu ograniczyć do niezbędnego minimum kontakty z osobami obcymi w celu zminimalizowania prawdopodobieństwa zakażenia koronawirusem.

 

 1. Osoba towarzysząca przy przyjęciu do szpitala podlega tym samym procedurom co pacjentka rodząca tzn. wypełnia ankietę epidemiologiczną (podanie nieprawdziwych danych może spowodować reperkusje prawne) oraz ma mierzoną temperaturę ciała.

 

 1. Decyzję o możliwości porodu rodzinnego podejmuje lekarz dyżurujący bądź położna Izby Przyjęć po wstępnym badaniu i analizie ankiety epidemiologicznej.

 

 1. Osoba towarzysząca przez cały okres pobytu na terenie szpitala powinna zachować bezpieczną odległość wobec innych osób (2 metry) .

 

 1. Osoba towarzysząca obligatoryjnie przez cały pobyt w szpitalu ma założoną maseczkę medyczną (należy ją wymieniać co 2 h), rękawiczki oraz jednorazowe ubranie ochrony osobistej (otrzyma go od personelu na Izbie Przyjęć)

 

 1. Osoba towarzysząca nie opuszcza Sali Porodowej do momentu uzyskania takiego pozwolenia od personelu medycznego.

 

 1. Osoba towarzysząca może przebywać na terenie Sali Porodowej z pacjentką od chwili rozpoczęcia się porodu do 2 h po porodzie (decyzje o etapie zaawansowania porodu podejmuje lekarz i położna Sali Porodowej)

 

 1. Rodząca wraz z osobą towarzyszącą przebywa w pojedynczej, indywidualnej sali porodowej wyposażonej w oddzielny węzeł sanitarny (wskazany przez personel medyczny)

 

 1. W przypadku planowego cięcia cesarskiego dopuszcza się kangurowanie przez ojca dziecka przez 1 h po porodzie. 

 

 1. Nadal w Szpitalu Wielospecjalistycznym w Gliwicach obowiązuje całkowity zakaz odwiedzin.

 

 

Tylko osoby spełniające wszystkie powyższe kryteria mogą skorzystać z porodów rodzinnych.

 

 

 

 

<< Powrót